ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων
 • Χορήγηση Εκθέσεων Αυτοψίας Μηχανημάτων Έργων
 • Έκδοση Αδειών Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Χορήγηση Εκθέσεων Αυτοψίας Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Μηχανολογικές Μελέτες
 • Παροχές Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ανακαινίσεις Χώρων

 


 

 

Διεκπεραίωση Παντός Τύπου Αδειών

 • Μηχανημάτων Έργων ( Περονοφόρα Κλαρκ, Φορτωτές, Εκσκαφείς, κ.α.) για Άδεια Κυκλοφορίας, Έγκριση Τύπου, Μεταβίβαση, Διαγραφή, Ακινητοποίηση, κ.α.
 • Γεωργικών Μηχανημάτων ( Τρακτέρ ) για Άδεια Κυκλοφορίας, Μεταβίβαση, Διαγραφή, Ακινητοποίηση, κ.α.

 • Οχήματα Ειδικού Σκοπού. Ως προς Έγκριση Τύπου, Άδεια, Μεταβιβάσεις , Διαγραφές, Ταξινομήσεις, κ.α.

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη για έκδοση πιστοποιητικών πολλών τύπων.
  Τηλεσκοπικοί γερανοί επί οχήματος | Γερανογέφυρες | Αναβατόρια οχημάτων | Αντλίες σκυροδέματος | Περονοφόρα ( ΛΗΨΗ ΦΕΚ_1186_03 )

 

 

Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εγκρίσεων Τύπου και
Αδειών Κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.)
και τα Οχήματα Ειδικής Κατηγορίας.

( Λήψη pdf Αρχείου )


 

 


 

Τεχνικός Ασφαλείας 
Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ( ΦΕΚ / Λήψη pdf Αρχείου )

 

Ο  Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.) αποτελεί το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη,  σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το έργο του για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας διέπεται από συγκεκριμένα καθήκοντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και  υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης  και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας :

 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Όταν αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε παράλειψη προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που πρότεινε.
 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Έχει υποχρέωση να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων τα οποία καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας που τηρεί η επιχείρηση.
 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας ασκεί εποπτικό ρόλο κατά την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους και μεριμνά ώστε να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση.
 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
 • Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

 


 

 


Εθνικής Αντιστάσεως 6 | Κιλκίς | Τ.Κ 61100 
Τ: 2341102969 | Κ: 6974648821 
E-mail: spapoulidiss@yahoo.gr