Αρχική

Απο το 2007 δραστηριοποιούμαι ως ελευθερος επαγγελματίας Μηχανολόγος μηχανικός.Στα χρόνια εργασίας  μου ήρθα σε επαφή με αρκετά αντικείμενα συναφή του επαγγέλματός μου,τα οποία τα εξέλιξα.

Μερικά απο αυτά είναι:

α) Η διδασκαλία σε χώρους εκπαίδευσης( ΤΕΙ ,ΟΑΕΔ,ΙΕΚ) ως ωρομίσθιος.

β) Οι ανακαινήσεις χώρου.

γ) Η έκδοση αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων( εγκρίσεις τύπου,διαγραφές,μεταβιβάσεις, ακινητοποιήσεις).

δ) Στη χορήγηση εκθέσεων αυτοψίας μηχανημάτων έργων.

ε) Σε πολλών ειδών μηχανολογικές μελέτες.

στ) Όπως και στην παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας.

Παράλληλα με τα χρόνια εμπειρίας που έχω αποκτήσει,παρέχω τεχνικές συμβουλές για την καλύτερη επιλογή στην αγορά μηχανημάτων έργου.

Επίσης παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες στην απόκτηση πιστοποιητικών πολλών ειδών, σε συνάφεια με μηχανολογικές κατασκευές ή μηχανήματα έργου ή οχήματα ή αγροτικά μηχανήματα.